Više od sigurnosti

Vrhunski kvalitet usluga koje obezbeđuju klijentima-osiguranicima maksimalnu sigurnost i ekonomičnost u upravljanju rizicima osiguranjem

GODINA

KLIJENATA

PARTNERA

Okupljeni oko jedne vizije

U skladu sa zakonom o osiguranju 2005. godine, organizovan je i nastao Aspen doo Beograd društvo za posredovanje u osiguranju

Saznajte Vise

Servisi

Izrada programa osiguranja


Definisanje programa

Izrada izveštaja

Procena rizika

Upravljanje rizikom

Veza osiguranika i osiguravača


Pregovaranje

Definisanje rizika

Savetovanje

Zaštita

Monitoring rizikaMonitoring promena

Konstanta evaluacija

Redukcija rizika

Optimizacija troškova

Konsalting u procesu štete


Procena uzroka štete

Procena obima štete

Monitoring isplate

Dodatna zaštita

Kompletna Ponuda Servisa

Partnerska osiguravajuća društva