O Nama


Istorijat


Društvo za posredovanje u osiguranju Aspen doo Beograd organizovano je i registrovano 2005. godine u skladu sa Zakonom o osiguranju, poseduje sva ovlašćenja i licence za rad, kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Društvo zapošljava visokostručne kadrove različitih profila (tehničke, ekonomske, pravne, zaštite i dr.), koji imaju višegodišnje iskustvo na poslovima osiguranja, upravljanja rizicima u osiguranju, kao i u preventivnom inženjerstvu. S obzirom na raspoloživost materijalnih i ljudskih resursa koji omogućavaju multidisciplinarni pristup u radu, kao i otvorenost domaćeg tržišta osiguranja, društvo dokazanim znanjem, iskustvom i stručnim kvalitetom svojih kadrova, energičnim i kvalitetnim menadžmentom, visokim kvalitetom svojih usluga i cenom u potpunosti je izgradilo poverenje kod svojih klijenata i praktično postalo njihov nužni partner u radu.


Vizija


Vizija Društva je da vrhunskim profesionalizmom, iskustvom i kvalitetom usluga posredovanja u osiguranju bude globalno prepoznatljivo, da poverenjem i kompetencijom u potpunosti afirmiše delatnost usluga posredovanja u osiguranju kao neophodnog i ravnopravnog učesnika u evaluaciji osiguranog rizika.


Misija


Naša misija je da profesionalnom izvršnošću, visokim kvalitetom u pružanju usluga i kvalitetom u svim segmentima poslovanja, održi sadašnju poziciju i dominantan uticaj na domaćem tržištu osiguranja.

Partnerskim odnosom sa klijentima, uz uvažavanje objektivnih ekonomskih okolnosti i zakonitosti, u potpunosti afirmisati usluge društva za posredovanje. Zakonom o osiguranju, ovlašćeni posrednik u osiguranju jedini je osposobljen i od strane države ovlašten i transparentno, nezavisno i stručno štiti interese klijenta u poslovima osiguranja.

Angažovanjem na svim nivoima, saglasno sa opšte prihvaćenom praksom u Evropskoj uniji, afirmisati stav, da je angažovanje posrednika u osiguranju privrednih društava koji su u obavezi da usluge osiguranja realizuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u potpunosti opravdano, poželjno, i često nužno potrebno, kako bi se postigla kvalitetna osiguravajuća zaštita i optimalizacija troškova uz potpunu transparentnost poslovanja.

Kao savremeno Društvo tržišne orijentacije, stalnim unapredenjem i usavršavanjem svoje delatnosti svim svojim klijentima pruža usluge prestižnog kvaliteta i odgovori na sve iskazane zahteve. Održava viskou likvidnost i ostvaruje pozitivne poslovne rezultate.

Očuvanjem zavidnog ugleda u poslovnoj i široj javnosti, ravnopravnog učešća i konkurentnosti na tržištu, obezbedi stalni porast udela na tržištu, uz maksimalne finansijske rezultate.